Дерібо Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра Технологій та автоматизації машинобудування
Посада: професор

Резюме

    Закінчив Київський політехнічний інститут (Вінницький філіал) у 1972 році. Отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1972 року працював інженером-технологом на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури. З 1974 року працює у Вінницькому політехнічному інституті на кафедрі технології та автоматизації машинобудування (ТАМ) у науково-дослідному секторі на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, старшого інженера, старшого наукового співробітника. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка електрогідравлічного слідкувального віброприводу з гідромеханічним коректувальним зворотним зв’язком за прискоренням (спеціальність 05.02.02 - Машинознавство, на час захисту 05.02.03 - Системи приводів). У 1992 році присвоєне вчене звання доцента. З 1986 року працює на посаді старшого викладача, з 1989 — доцента, а з 2016 - професора  кафедри ТАМ. Є автором і співавтором більше 90 публікацій, серед яких 10 навчальних посібників, більше 40 статей у фахових наукових виданнях, 4 авторських свідоцтва СРСР на винаходи. У 2017 році відзначений нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти".
    З 1994 року і по теперішній час є членом редколегії і відповідальним секретарем наукового журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту".
         
    Викладає дисципліни:
    - Основи технології машинобудування;
    - Технологія машинобудування;
    - Технології для верстатів з ЧПК;
    - Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобулуванні.

Публікацій 90

Хобі  

Контактна інформація 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімната 1114
Email: deriboov@ukr.net

Електронна пошта @vntu.edu.ua