Дерібо Олександр Володимирович

Резюме

Дерібо Олександр Володимирович

к. т. н., доцент

 

Закінчив Київський політехнічний інститут (Вінницький філіал) у 1972 році. Отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти». З 1972 року працював інженером-технологом на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури. З 1974 року працює у Вінницькому політехнічному інституті на кафедрі технології та автоматизації машинобудування (ТАМ) у науково-дослідному секторі на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, старшого інженера, старшого наукового співробітника. У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка електрогідравлічного слідкувального віброприводу з гідромеханічним коректувальним зворотним зв’язком за прискоренням (спеціальність 05.02.02 - Машинознавство, на час захисту 05.02.03 - Системи приводів). У 1992 році присвоене вчене свання доцента. З 1986 року працює на посаді старшого викладача, з 1989 — доцента, а з 2016 - професора  кафедри ТАМ. Є автором і співавтором більше 70 публікацій, серед яких 10 навчальних посібників, більше 30 статей у фахових наукових виданнях, 4 авторських свідоцтва СРСР на винаходи. У 2017 році відзначений нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти".

 

Напрямки наукових досліджень:

- динаміка гідравлічних приводів та електрогідравлічних систем керування;

- проблеми забезпечення точності в процесах механічної обробки.

 

Викладає дисципліни:

- Основи технології машинобудування;

- Технологія машинобудування;

- Технологія та верстати з ЧПК;

- Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобулуванні.

 

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімната 1114, тел (0432) 59-83-91,

e-mail:deriboov@ukr.net

 

 

     Профіль у Google Scholar: Переглянути

     Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути