Дерібо Олександр Володимирович

Резюме

Дерібо Олександр Володимирович

к. т. н., доцент

 

   Закінчив Київський політехнічний інститут (Вінницький філіал) у 1972 році. Отримав кваліфікацію інженера-механіка за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти».

   З 1972 року працював інженером-технологом на Вінницькому заводі радіотехнічної апаратури. З 1974 року працює у Вінницькому політехнічному інституті на кафедрі технологій та автоматизації машинобудування (ТАМ) у науково-дослідному секторі на посадах: інженера, молодшого наукового співробітника, старшого інженера, старшого наукового співробітника.

   У 1986 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Динаміка електрогідравлічного слідкувального віброприводу з гідромеханічним коректувальним зворотним зв’язком за прискоренням (спеціальність 05.02.02 - Машинознавство, на час захисту 05.02.03 - Системи приводів).

     У 1992 році присвоєне вчене звання доцента. З 1986 року працює на посаді старшого викладача, з 1989 — доцента, а з 2016 - професора  кафедри ТАМ.

   Є автором і співавтором більше 100 публікацій, серед яких 11 навчальних посібників, більше 40 статей у фахових наукових виданнях, 4 авторських свідоцтва СРСР на винаходи.

    У 2017 році відзначений нагрудним знаком МОН України "Відмінник освіти".

    З 1994 року і по теперішній час є  відповідальним секретарем наукового журналу "Вісник Вінницького політехнічного інституту" і членом редколегії цього журналу.

      

Напрямки наукових досліджень:

- динаміка гідравлічних приводів та електрогідравлічних систем керування;

- проблеми забезпечення точності в процесах механічної обробки.

 

Викладає дисципліни:

- Основи технології машинобудування;

- Технологія машинобудування;

- Технології для верстатів з ЧПК;

- Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобулуванні.

 

Контактна інформація: 21021, м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 95, кімната 1114, 

e-mail:deriboov@ukr.net

 

 

     Профіль у Google Scholar: Переглянути

     Сторінка у репозитарію ВНТУ: Переглянути