Дерібо Олександр Володимирович

Навчально-методична робота

 Дисципліни та навчально-методичні матеріали


1. Основи технології машинобудування

 

    1.1  Робочі плани, положення про КМС

       - робочий план ОТМ (частина 2, денна форма навчання)  РП ОТМ 2 2017-2018 

      - положення про КМС ОТМ (частина 2, денна форма навчання) 

 

 

   1.2  Навчальні посібники  

     - навчальний посібник ОТМ Ч. 1 (конспект лекцій) О. В. Дерібо ОТМ НП Ч.1 

     - навчальний посібник ОТМ Ч. 2 (конспект лекцій)  О. В. Дерібо ОТМ НП Ч.2   

     - лабораторний практикум  ТОТВДСМ Лаб. практикум

     - навчальний посібник ОТМ Ч. 2 Практикум Дерібо О. В. та ін. ОТМ Ч. 2. Практикум

     - навчальний посбник з ТОТВДСМ, практикум, частина 1ТОТВДСМ Ч.1 Практикум_2010


   1.3  Питання і умови задач для підготовки до контрольних робіт (ОТМ 1) Питанння на КР з ОТМ1 2016

    

   1.4  Положення про диференційований залік (ОТМ, Ч.1) Положення. про диф. зал.

 

   1.5  Положення про екзамен (ОТМ, Ч.2) Положення про екзамен ОТМ Ч2 (2016)

 

    1.6.  Методичні вказівки до СРС  МВ СРС ОТМ

   1.7. Таблиці початкових даних дл ДЗ 1 (ОТМ 2) ОТМ, Ч.2 ДЗ1, Таблиці початкових даних

 

  1.8. Варіанти задач до домашнього  завдання №1 "Розмірний аналіз конструкцій" Рисунки до ДЗ № 1 (Розм. аналіз констр.).

 

   1.9.  Практичне заняття заняття №6 "Аналіз впливу елементарних похибок..." ПЗ №6 Аналіз похибок 

 

    1.10. Практичне заняття №7 "Розрахунок точності  мех. обробки" (для ДЗ №2) Практичне зан. № 7 (сум. похибка) 2016

2. Технологія машинобудування   (курсове проектування)

 

           2.1. Навчальний посібник  Тех. маш. Курс. пр.

           2.2. Положення про курсове проектування Положення КП ТМ 

           2.3. Зразки  аркушів графічної частини:

                        - Деталь

                 -  Заготовка,  

                        -  Маршрут МО

                 -  Карта налагоджень 1 ,

                 - Карта налагоджень 2.

 

 3. Технології та верстати з ЧПК

 

           3.1. Робочий план і положення про КМС Роб. план ТВЧПК 2017

           3.2. Питання на контрольні роботи МВ КМС ТВЧПК

           3.3. Положення про диф. залік Положен. про залік ТВ ЧПК

           3.4. Навчальний посібник (автор Ю. І. Муляр)  Посібник Ю. І. Муляра

           3.5. Навчальний посібник (автори Ю. І. Муляр, О. В. Дерібо)  Посібник Ток. ЧПК