Дерібо Олександр Володимирович

Навчально-методична робота

 Дисципліни та навчально-методичні матеріали


1. Основи технології машинобудування

 

   1.1. Робоча навчальна програма РНП ОТМ 2018 (спец. 131)

   1.2.  Робочі плани.

       - робочий план ОТМ (частина 2, денна форма навчання) РП ОТМ Ч.2 2019

   1.3.  Навчальні посібники  

     - навчальний посібник ОТМ Ч. 1 (конспект лекцій) О. В. Дерібо ОТМ НП Ч.1 

     - навчальний посібник ОТМ Ч. 2 (конспект лекцій)  О. В. Дерібо ОТМ НП Ч.2   

     - лабораторний практикум  ТОТВДСМ Лаб. практикум

     - навчальний посібник з ОТМ, Ч. 1, практикум ОТМ Ч.1. Практикум

     - навчальний посібник з ОТМ, Ч.2, практикум ОТМ Ч. 2. Практикум

   1.4.  Питання і умови задач для підготовки до контр.  робіт (ОТМ 2) Перелік питань до КР з ОТМ, Ч. 2 (2018) 

    1.5.  Положення про диференційований залік (ОТМ  Ч. 2) Положення про д. залік ОТМ Ч2 (2018) 

   1.6.  Методичні вказівки до СРС  МВ СРС ОТМ

 

 

 

2. Технологія машинобудування   (курсове проектування)

 

           2.1. Навчальний посібник  Тех. маш. Курс. пр.

           2.2. Положення про курсове проектування Положення КП ТМ 

           2.3. Зразки  аркушів графічної частини:

                        - Деталь

                 -  Заготовка,  

                        -  Маршрут МО

                 -  Карта налагоджень 1 ,

                 - Карта налагоджень 2.

 

 3. Технології для верстатів з ЧПК

 

           3.1. Робоча навчальна програма РНП ТВ ЧПК 2016

           3.2. Робочий план і положення про КМС Роб. план ТВЧПК 2019

           3.3. Питання на контрольні роботи МВ КМС ТВЧПК

           3.4. Положення про диф. залік Положен. про залік ТВ ЧПК 2018

           3.5. Навчальний посібник (автор Ю. І. Муляр)  Посібник Ю. І. Муляра

           3.6. Навчальний посібник (автори Ю. І. Муляр, О. В. Дерібо)  Посібник Ток. ЧПК

 

4. Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні

 

           4.1. Робочий план і положення про КМС Роб. план ТЕД в М 2018

           4.2. Робоча навчальна програма дисципліни РНП ТЕД в М  

           4.3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт Лаб. роботи з ТЕД в М 

           4.4. Питання на контрольну роботу і диф. залік Питання на КР і ДЗ 2018