Дерібо Олександр Володимирович

Кафедра: Кафедра Технологій та автоматизації машинобудування
Посада: професор

Навчально-методична робота

Інформац. матеріал. (1)

1. Дерібо Олександр Володимирович Приклад розробки керувальної програми для операції механічної обробки на верстаті 16К20Т1.02 з СЧПК «SINUMERIК 802D»

Лабораторні роботи (3)

1. Дерібо Олександр Володимирович Лабораторна робота №3 "РОЗРОБКА КЕРУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ТОКАРНОГО ВЕРСТАТА З ЧПК 16К20Т1"
2. Дерібо Олександр Володимирович Лабораторна робота №4 "РОЗРОБКА КЕРУВАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ТА НАЛАГОДЖЕННЯ ФРЕЗЕРНОГО ВЕРСТАТА ІЗ СИСТЕМОЮ ЧПК 2С42-65"
3. Дерібо Олександр Володимирович МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторної роботи «Оптимізація режимів різання на ПЕОМ (для точіння і розточування)»

Лекції (1)

1. Дерібо Олександр Володимирович Опорний конспект лекцій з ТВ ЧПК

Навчальні посібники (2)

1. Основи технології машинобудування. Частина 2. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2021. – 90 с.
2. Основи технології машинобудування. Частина 1. Самостійна та індивідуальна робота студентів : навч. посіб. / О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 116 с.

Переліки питань, тестові завдання для поточного, модульного контролю знань (2)

1. Дерібо Олександр Володимирович Перелік питань до модульного контролю Частина 2
2. Дерібо Олександр Володимирович Тест для самоконтролю Частина 2

Переліки питань, тестові завдання для підсумкового контролю знань, умінь та навичок студентів (залік, іспит) (1)

1. Дерібо Олександр Володимирович 13 - Механічна інженерія. Настанова до виконання тестових завдань (Тест ОТМ1 для СРС до ДЗ)

Робочі плани (2)

1. Дерібо Олександр Володимирович РОБОЧИЙ ПЛАН дисципліни «Основи технології машинобудування» Частина 2
2. Дерібо Олександр Володимирович РОБОЧИЙ ПЛАН дисципліни «Основи технології машинобудування» Частина 2

Робочі програми (3)

1. Репінський С. В. Робоча програма навчальної дисципліни "Теоретичні та експериментальні дослідження в машинобудуванні" / С. В. Репінський, О. В. Дерібо. – Вінниця : ВНТУ, 2020. – 18 с.
2. Дерібо О. В. Робоча програма навчальної дисципліни "Технології для верстатів з ЧПК" / О. В. Дерібо, О. В. Сердюк. – Вінниця : ВНТУ, 2019. – 15 с.
3. Дерібо О. В. Робоча програма навчальної дисципліни "Основи технології машинобудування" / О. В. Дерібо, С. І. Сухоруков. – Вінниця : ВНТУ, 2018. – 29 с.

СРС (1)

1. О. В. Дерібо, Ж. П. Дусанюк, С. В. Репінський, С. І. Сухоруков ОСНОВИ ТЕХНОЛОГІЇ МАШИНОБУДУВАННЯ Частина 2 Самостійна та індивідуальна робота студентів

Силабуси (2)

1. Дерібо Олександр Володимирович СИЛАБУС дисципліни «Програмування та налагодження верстатів з ЧПК»
2. Дерібо Олександр Володимирович СИЛАБУС дисципліни «Технології для верстатів з ЧПК»